8 კვირა

7 დეკემბერი ..
.. 13 დეკემბერი


21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ქიმიური თვისებები.
 


21) უჯერი ნახშირწყალბადები. ნომენკლატურა/დასახელება. ქიმიური თვისებები.

    უჯერი გახლავთ ნახშირწყალბადები, რომელთა მოლეკულებში ნახშირბადატომთა შორის არის მინიმუმ ერთი ორმაგი ან სამმაგი ბმა. მოცემული კურსის ფარგლებში მოისაზრება უჯერი აციკლური ნახშირწყალბადების ჰომოლოგიური რიგის მხოლოდ პირველი სამი წევრის მიმოხილვა.

 

პრეზენტაცია უჯერ ნახშირწყალბადებზე
download and open
   სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5


პატივცემულო სტუდენტებო, შეგახსენებთ, რომ პრეზენტაციების გაცნობა გახლავთ სავალდებულო,
მათში თავმოყრილია ძირითადი სასწავლო მასალის ნაწილი
.

 

 

 

 საშინაო დავალება:

 

 

 

 

სავარჯიშო 6: ნახშირწყალბადების ნომენკლატურა და ქიმიური თვისებები

Adobe
 Acrobat
   უნივერსალური ასლი.
  
იხსნება მრავალ პროგრამულ პლატფორმაზე.