7 კვირა

30 ნოემბერი ..
.. 6
დეკემბერი


20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
 


20) ეთერიფიკაციის რეაქცია. მარტივი და რთული ეთერები. მიღება და ჰიდროლიზი.
       

 

 

ნახ. 1 ნეიტრალიზაციისა და ეთერიფიკაციის რეაქციების მსგავსება

 

 

ნახ. 2 მარტივი ეთერის წარმოქმნის რეაქციის სქემა, პროცესში მონაწილე ნაერთების კლასიფიკაციით

 

 

პრეზენტაცია ეთერების შესახებ
download and open
   სასურველია პრეზენტაციის ფაილი ჯერ გადმოწეროთ (save as) და შემდეგ გახსნათ;
   გახსნილი პრეზენაციის დასაწყისიდან გასაშვებად დააჭირეთ ღილაკს F5;
   პრეზენტაციის მონიშნული სლაიდიდან გასაშვებად დააჭირეთ Shift + F5