24 ნოემბერი


გამოცდა (20 ქულა)

 

I და II ჯგუფები

 ოთხშაბათს.
     

 

გამოცდისათვის მზადება

   გაცნობებთ:
 
  სესიის
ხანგრძლივობას შეადგენს 20 წუთს.
   თქვენთვის საჭირო ატრიბუტიკას წარმოადგენს: მხოლოდ საწერი კალამი. ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა მოგეწოდებათ.
  
ქვიზის სესიაში მონაწილეობა შესაძლებელია, მხოლოდ თქვენთვის დანიშნულ დროს განრიგის მიხედვით.
გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება რომ:
დანიშნულ დროსგან აცდენილად გამოცხადებული სტუდენტისათვის განმეორებითი შეხვედრა არ არის გარანტირებული.

 

24 ნოემბრის გამოცდის შედეგი
(ანბანური ნუსხა)

 

 დანიშნულ სესიაზე დასწრების მაჩვენებელი

 

 გამოცდის შედეგების დეტალური სტატისტიკური მონაცემი.

 

 

 გამოცდის მონაწილეთა (33 სტუდენტი) შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

 მთლიანი კურსის (51 სტუდენტის) შედეგების სტატისტიკური მონაცემი.

 

 

 

 

 საგამოცდო ბილეთის ნიმუში